Pigouov porez

    Što je Pigouov porez?

    Pigouov porez je porez ubran za svaku jedinicu proizvodnje onečišćivača u iznosu koji je jednak graničnoj šteti na učinkovitoj razini outputa.