plaća

    Što je plaća?

    Plaća je naknada za rad koju poslodavac isplaćuje posloprimcu (zaposlenom radniku i službeniku). Osnovica za obračun plaće je vrijeme provedeno na radu ili količina obavljenog posla izražena dogovorenom jedinicom mjere. Novčani iznos obračuna plaća utvrđuje se ugovorima o radu koji proizlaze iz kolektivnih ugovora. Pojam plaće obično razumijeva bruto plaću, plaću iz koje se plaćaju doprinosi iz plaća te porezi i prirezi na dohodak.