platni promet

    Što je platni promet?

    Platni promet je sva plaćanja između pravnih i fizičkih osoba radi podmirenja novčanih dugova, odnosno naplate novčanih tražbina. Manjim dijelom je gotovinski, a najvećim dijelom se vrši knjižnim prijenosom novčanih svota od dužnika na vjerovnika. Domaći (tuzemni) platni promet čini sustav plaćanja između fizičkih i pravnih osoba istoga državnoga područja, a međunarodni (inozemni) između rezidenata različitih zemalja, s različitim valutnim, carinskim, pravnim i drugim sustavima, pri čemu se jedna valuta pretvara u drugu. Platni promet uobičajeno obavljaju banke, poštansko-čekovni zavodi, žiro centrale i savezi, klirinške institucije, pošte i štedionice.