poduzeće

    Što je poduzeće?

    Poduzeće je od države odobren oblik organiziranog poslovanja, obično s ograničenom odgovornošću za dioničare (vlasnike), neovisnoga pravnog statusa.