poduzetnik

    Što je poduzetnik?

    Poduzetnik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja neku djelatnost s ciljem ostvarivanja prihoda.