porez na dohodak

    Što je porez na dohodak?

    Porez na dohodak je izravni porez koji se nameće na dohodak pojedinca ili pravne osobe.