porez

    Što je porez?

    Porez je dio dohotka i imovine koji država i jedinica lokalne uprave i samouprave oduzimaju za svoje potrebe od fizičkih i pravnih osoba, bez neposredne protuobveze. Porezni sustav obuhvaća sve vrste poreza, doprinosa i taksi, a poreznu politiku čine mjere i propisi potrebni za razrez poreza i prikupljanje prihoda. Najčešća je podjela na izravne (porez na dohodak od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti te od imovine i imovinskih prava, te porez na dobit koji plaćaju poduzetnici – fizičke i pravne osobe – koji obavljaju djelatnost) i neizravne poreze (porez na promet, porez na dodanu vrijednost, trošarine, porez na imovinu i prijenos imovine – porez na nasljedstva i darovanja, te lokalne poreze). Lokalne vlasti mogu nametati svoje poreze i to: županije – na nasljedstva i darove, na cestovna motorna vozila, na plovne objekte, na priređivanje zabavnih i športskih priredaba; općine i gradovi – na potrošnju, na kuće za odmor, na reklame, na tvrtku ili naziv te na korištenje javnih površina. Veći gradovi mogu uvesti i prirez na porez na dohodak.