porezna stopa

    Što je porezna stopa?

    Porezna stopa je postotak porezne osnovice koja se plaća u obliku poreza.