porezni klin

    Što je porezni klin?

    Porezni klin je zbog poreza nastala razlika između cijene koju plaćaju potrošači i cijene koju dobivaju proizvođači.