porezni vijek

    Što je porezni vijek?

    Porezni vijek je broj godina tijekom kojih se neka imovina amortizira.