potpuna integracija

    Što je potpuna integracija?

    Potpuna integracija je vidjeti metoda partnerstva.