pravilo inverzne elastičnosti

    Što je pravilo inverzne elastičnosti?

    Pravilo inverzne elastičnosti je preduvjet učinkovitosti prema kojemu dobra nepovezana u potrošnji moraju imati porezne stope obrnuto proporcionalne elastičnostima.