premija osiguranja

    Što je premija osiguranja?

    Premija osiguranja je novac koji se uplaćuje osiguravateljskoj kući u zamjenu za zajamčenu naknadu u slučaju nepovoljnog događaja.