premija za rizik

    Što je premija za rizik?

    Premija za rizik je iznos iznad aktuarski pravedne premije koji je osoba nesklona riziku voljna platiti kako bi osigurala isplatu kompenzacije u slučaju nastanka nepovoljnog događaja.