pretporez

    Što je pretporez?

    Pretporez je PDV što ga je prodavatelj (dobavljač) obračunao kupcu – poreznom obvezniku PDV-a.