prevaljivanje poreza

    Što je prevaljivanje poreza?

    Prevaljivanje poreza je razlika između zakonske i ekonomske incidencije poreza.