prilagođeni bruto dohodak

    Što je prilagođeni bruto dohodak?

    Prilagođeni bruto dohodak je ukupni dohodak iz svih oporezivih izvora umanjen za neke troškove nastale prilikom stvaranja tog dohotka.