pripisana najamnina

    Što je pripisana najamnina?

    Pripisana najamnina je neto novčana vrijednost usluga koje vlasnik stana uživa stanujući u svom stanu.