prirez porezu na dohodak

    Što je prirez porezu na dohodak?

    Prirez porezu na dohodak je dodatni porez koji se plaća povrh poreza na dohodak, a služi za financiranje jedinica lokalne samouprave.