privatizacija

    Što je privatizacija?

    Privatizacija je proces prenošenja usluga koje država nudi privatnom sektoru kao ponudu i/ili proizvodnju.