privatna dobra koja nudi javni sektor

    Što su privatna dobra koja nudi javni sektor?

    Privatna dobra koja nudi javni sektor su konkurentna i isključiva dobra koja pruža država.