privatno dobro

    Što je privatno dobro?

    Privatno dobro je dobro koje je konkurentno i isključivo u potrošnji.