programi socijalnog osiguranja

    Što je programi socijalnog osiguranja?

    Programi socijalnog osiguranja je državni programi koji pružaju zaštitu pri nastanku nepovoljnog događaja.