radnointenzivna proizvodna grana

    Što je radnointenzivna proizvodna grana?

    Radnointenzivna proizvodna grana je proizvodna grana u kojoj je omjer kapitala u odnosu prema radu relativno nizak.