raspodjela dohotka po veličini

    Što je raspodjela dohotka po veličini?

    Raspodjela dohotka po veličini je način na koji je ukupni dohodak raspodijeljen po dohodovnim skupinama.