realna kamatna stopa

    Što je realna kamatna stopa?

    Realna kamatna stopa je nominalna kamatna stopa ispravljena za promjene u razini cijena tako da je oduzeta očekivana stopa inflacije.