realni dohodak

    Što je realni dohodak?

    Realni dohodak je mjera dohotka koja uzima u obzir promjene opće razine cijena.