registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

    Što je registar obveznika poreza na dodanu vrijednost?

    Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost je popis što ga vodi Porezna uprava za pravne i fizičke osobe poduzetnike koje su prema Zakonu o PDV-u obvezne podnijeti prijavu u registar ili prijavu podnose na vlastiti zahtjev. Obveznikom PDV-a poslovni subjekt može postati: dobrovoljno – zahtjevom za ulazak u sustav PDV-a i obvezan je ostati u sustavu PDV-a 5 godina; po sili zakona – ako mu ukupne isporuke bez PDV-a prelaze 300.000 kuna.