regres

    Što je regres?

    Regres je 1. prijelaz od najviših oblika razvitka k nižima, nazadovanje, nazadak, promjena nagore (suprotno: progres), u trgovačkom smislu naplata, naknada štete, na primjer, od potpisnika mjenice; 2. odšteta, naknada štete, posebna naknada za rad (npr. regres za godišnji odmor).