rentabilnost

    Što je rentabilnost?

    Rentabilnost je ekonomsko mjerilo uspješnosti poslovanja koje predočuje prihod od kapitala u nekom razdoblju, odnosno u nekom poslu, a iskazuje se kao odnos poslovnog rezultata, odnosno profita i uloženog kapitala. Rentabilnost je različita od poduzeća do poduzeća unutar iste grane te između pojedinih grana i djelatnosti, a i između pojedinih nacionalnih gospodarstava. Te su razlike u ostvarenoj rentabilnosti ne samo pokazatelj poslovnog uspjeha već i vrlo važan instrument poslovnog usmjerenja. Vlasnici kapitala, ulažući kapital prema kriteriju „svoje najveće koristi“ na slobodnom financijskom tržištu, kupuju dionice onih poduzeća od kojih se očekuje da će osigurati veću dividendu ili veću vrijednost dionica i tako usmjeravaju postojeći i ponovno investiraju novostvoreni kapital u rentabilnija poduzeća, grane, nacionalna gospodarstva i sl.