sadašnja vrijednost

    Što je sadašnja vrijednost?

    Sadašnja vrijednost je sadašnja vrijednost određene količine novca koja se treba platiti ili dobiti u budućnosti.