savršena cjenovna diskriminacija

    Što je savršena cjenovna diskriminacija?

    Savršena cjenovna diskriminacija je situacija u kojoj proizvođač cijenom tereti svaku osobu prema maksimumu koji je ona voljna platiti za neko dobro.