selektivni porez na promet

    Što je selektivni porez na promet?

    Selektivni porez na promet je vidjeti trošarina.