sigurnosna cijena

    Što je sigurnosna cijena?

    Sigurnosna cijena je cijena koju u sustavu trgovanja emisijskim dozvolama određuje država, a po kojoj onečišćivači mogu kupiti dodatne dozvole iznad njihove propisane razine.