solventnost

    Što je solventnost?

    Solventnost je platežna sposobnost poduzeća; sposobnost poduzeća da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća.