standardna pogreška

    Što je standardna pogreška?

    Standardna pogreška je statistička mjera mogućeg odstupanja procijenjenoga regresijskog koeficijenta od njegove stvarne vrijednosti.