stupanj centralizacije

    Što je stupanj centralizacije?

    Stupanj centralizacije je udio ukupnih izravnih državnih rashoda u ukupnim rashodima središnje države.