subvencija

    Što je subvencija?

    Subvencija je jednokratna, višekratna ili stalna svota novca kojim država (a katkad i privatna osoba) pokriva razliku između cijene koju plaća potrošač i troška proizvođača. Tako cijena postaje manja od graničnog (marginalnog) troška. Cilj je uvođenja subvencija poticanje proizvodnje određenih proizvoda ili usluga, unapređivanje izvoza, održavanje cijena nekih proizvoda na niskoj razini i sl. Najčešće se koristi za pomaganje poljoprivrede, stambene izgradnje, prometa, regionalnog razvoja i dr.