suficit

    Što je suficit?

    Suficit je višak prihoda nad rashodima u određenom razdoblju.