supstituti

    Što je supstituti?

    Supstituti je dva dobra koja su u takvom odnosu da porast cijene jednoga dovodi do porasta potrošnje drugoga.