Svjetska banka (IBRD, WB)

    Što je Svjetska banka (IBRD, WB)?

    Svjetska banka (ibrd, wb) je Međunarodna banka za obnovu i razvoj, međunarodna financijska institucija u sastavu UN. Osnovana 1944. na konferenciji u Bretton Woodsu (SAD), a počela s radom dvije godine kasnije. Godine 1994. IBRD ima 177 zemalja članica (Hrvatska je članica od 25. II. 1993.), a članice mogu biti samo zemlje članice Međunarodnog monetarnog fonda. Svjetska banka je osnovana kako bi pomogla u obnovi ratom razrušene Europe. Postupno se transformira u banku za razvoj. Zadaci su joj: pomaganje obnove i razvoja članica investiranjem kapitala u proizvodne svrhe, poticanje privatnih investicija (garancijama ili sudjelovanjem u njima), utjecanje na ravnomjerni ukupni razvitak stavljanjem na raspolaganje financijskih sredstava pod povoljnijim uvjetima. Posebne djelatnosti Svjetske banke su: organiziranje i pružanje tehničke pomoći zemljama u razvoju, osnivanje instituta za ekonomski razvoj i obučavanje kadrova te osnivanje konzorcija za kreditiranje programa razvoja.