tekući račun

    Što je tekući račun?

    Tekući račun je aranžman između banke i njezine stranke kojim stranka na svojem računu u banci stalno održava određeni iznos novaca kako bi s tog računa mogao čekom podizati novac ili nekom drugom plaćati do nekog minimalnog iznosa na računu. Može se također dogovoriti da stranka može s računa povući više nego što ima na računu, čime ulazi u manjak (dopušteni minus), koji mu banka tretira do dogovorenog iznosa kao zajam. Na iznose na tekućem računu banka plaća male, ili nikakve kamate.