teritorijalni sustav

    Što je teritorijalni sustav?

    Teritorijalni sustav je sustav prema kojemu pojedinac koji zaradi dohodak u inozemstvu duguje poreze samo zemlji domaćinu.