transferi u naravi

    Što su transferi u naravi?

    Transferi u naravi je plaćanja koja država isplaćuje pojedincima u obliku dobara i usluga umjesto gotova novca.