tražbina

    Što je tražbina?

    Tražbina je pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. Pored svoje valjanosti i istinitosti (veritet) mora imati i svoju imovinsku vrijednost (bonitet).