trošak korištenja kapitala

    Što je trošak korištenja kapitala?

    Trošak korištenja kapitala je oportunitetni trošak poduzeća od vlasništva nad kapitalom.