trošarina

    Što je trošarina?

    Trošarina je porez na promet kojim se oporezuju pojedini proizvodi ili skupine istovrsnih proizvoda. Porezna osnovica može biti težinska ili volumna jedinica, vrijednost (ad valorem), ili dobit (profit) ostvarena prodajom oporezivanog proizvoda. Obično se oporezuju alkoholna pića, duhanski proizvodi i motorna goriva. Razlozi uvođenja tih poreza su financijski, ekološki, socijalni, zdravstveni.