ubrzana amortizacija

    Što je ubrzana amortizacija?

    Ubrzana amortizacija je amortizacijski plan prema kojemu se dugotrajna imovina poduzeća otpisuje brže od stvarne ekonomske amortizacije.