ugovor

    Što je ugovor?

    Ugovor je suglasno izjavljena volja dviju ili više osoba s ciljem da između njih nastane, promijeni se ili prestane određeni pravni odnos. Kako su pravni odnosi po svom značenju vrlo različiti (nasljednopravni, stvarnopravni, obveznopravni), ugovori se u raznim granama prava javljaju kao instrumenti za uređenje tih odnosa. Po opsegu, izgrađenosti, množini oblika i primjeni u praksi najvažniji su ugovori kojima se stvaraju obveze trgovačkog prava.