utilitaristička funkcija društvenog blagostanja

    Što je utilitaristička funkcija društvenog blagostanja?

    Utilitaristička funkcija društvenog blagostanja je jednadžba prema kojoj je društveno blagostanje neka funkcija korisnosti pojedinaca.